ZIJ GINGEN JE VOOR

Dit zijn mijn klanten
Ik werk en heb gewerkt voor onder meer:

• farmaceuten zoals MSD, Roche, Pfizer, Glaxosmithkline, Novartis, Omega Pharma en Takeda;
• Arbo Unie;
• Gemeente Vianen;
• Berenschot;
• Nederlandse Zuivel Organisatie;
• Danone Actimel/Activia/Danoontje;
• Nutricia kindervoeding;
• Stadsherstel Midden Nederland;
• NSDSK Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind;
• SIMEA Begeleiding en zorg kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking;
• Diabetes Vereniging Nederland;
• Dierenbescherming;
• SIRE;
• Wij Jonge Ouders.