Herken een hypo!

Health Care Terug

Omschrijving

Veel diabetespatiënten weten niet precies waaraan ze een hypo kunnen herkennen en wat ze moeten doen als ze een hypo hebben. Daarom, in opdracht van Novartis, deze multimediale campagne richting arts en patiënt, inclusief handige, gratis te downloaden Hypo Alert APP. Ik verzorgde concept en tekst voor alle middelen, inclusief de APP

Details

Concept, copy

Klant: Novartis
Product: Hypo Alert
Middelen: Hypo Alert app, advertenties, DM, patiëntenvoorlichtingsmateriaal