Gezondheidswinst

Health Care Terug

Omschrijving

Gewichtsverlies heeft een gunstige invloed op gezondheidsproblemen. Met de boodschap ‘Gezondheidswinst door Gewichtsverlies’ richtte XL-S Medical zich op huisartsen, diëtisten en de consument. Met testimonial, voorlichtingsmateriaal en acties. Ik verzorgde, samen met Vaz Dias, concept, script en teksten.

Details

Concept, copy, script, interviews

Klant: Omega Pharma
Product: XL-S Medical Vetbinder
Middelen: materialen voor medische professionals en diëtisten, patiënten en consumenten, testimonial films