Doof? Geen tijd te verliezen!

Voorlichting Terug

Omschrijving

Turkse en Marokkaanse ouders vinden het vaak moeilijk om te accepteren dat hun kind doof is. In deze film vertellen ouders over hun acceptatieproces en het belang van een tijdige behandeling. De film ondersteunt gezinsbegeleiders, audiologische centra en KNO-artsen. Ik verzorgde script, samenstelling en teksten.


Doof? Geen tijd te verliezen!

Details

Script, copy, interview, samenstelling

Klant: NSDSK (Nederlandse Stichting Dove en Slechthorende Kind)
Product: Voorlichtingsmateriaal
Middelen: film, event (presentatie), advertenties