Samenwerken of samengaan?

Overheid Terug

Omschrijving

Een aantal gemeenten in de Vijfheerenlanden wilde de mogelijkheden onderzoeken voor bestuurlijke samenwerking. Berenschot kreeg de opdracht voor een strategische verkenning. Ik verzorgde samen met de gemeenten de communicatie rond en over dit traject met alle inwoners en betrokkenen. Van website tot rapport.

Details

Concept, Copy, interviews

Klant: Gemeente Vianen, Zederik en Leerdam
Product: inventarisatie gemeentelijke herindeling
Middelen: Website, posters, advertenties, social media, persberichten