Boeken en spellen

Educatie Terug

Omschrijving

Kinderen spelenderwijs iets leren of geruststellen. Hier drie voorbeelden. ‘Geno zet door’, een internationaal toegepast kinderboek over de behandeling met groeihormonen. ‘Het Groot Bliksemboek’, humoristisch boek over onweer en bliksem en het bordspel ‘Potje Poepen’ ter ondersteuning van de behandeling van obstipatie bij kinderen.

Details

Concept, copy

Klant: verschillende
Product: educatie/voorlichting kinderen
Middelen: boeken en spel